Stránky náboru Judo Ústí nad Labem, z. s.

Nábor 2023/2024

Judo Ústí nad Labem, z. s. je zapsaný spolek u Krajského soudu Ústeckého kraje pod L 7724 (viz. Odkaz na Spolkový rejstřík ). Spolek byl založen v roce 2011 a o té doby úspěšně funguje až dosud. Ve výše uvedeném odkazu naleznete i aktuální strukturu spolku.

Spolek se řídí svými stanovami, jejichž znění je zde: stanovy a doporučujeme jejich prostudování, zejména článek III.a IV., který se týká členství v našem spolku a podmínek členského příspěvku do našeho spolku. Členský příspěvek upravuje ještě směrnice č. 2 jejíž znění naleznete zde směrnice č. 2.

Příspěvky:

Výše členského příspěvku je stanovena na 3.700,-Kč / rok (12 měsíců). Možnost úhrady členského příspěvku je: jednorázově 1 x 3.700,-Kč, na splátky 1 x 2.700,-Kč + 1 x 1.000,-Kč (druhá splátka). Druhá splátka čl. příspěvku je splatná nejpozději do 5-ti měsíců od provedení 1. splátky. Platbu čl. příspěvku lze provést na tréninku komukoliv z Výboru spolku nebo převodem na účet u Fio banky č. 2500155294/2010 jako variabilní symbol uveďte číslo 22014 a uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení člena. Součástí čl. příspěvku je i výběr poplatku na licenční známy do Českého svazu juda a případné platby 3 stranám.

Tréninky:

Kdy

Pondělí, středa, pátek

16.00 – 17.30 – 2. skupina

17.30 – 19.30 – 3. skupina

 

Úterý, čtvrtek

16.00 – 17.30 – 1. skupina

17.30 – 19.00 – 3. skupina (posilovna)

 

Neděle

14.00 – 15.30 – judo kata (individuálně)

Skupiny:
1 – přípravka U8, U10 2016-2018
2 – děti kategorií U12, U14 (2015-2013)
3 – děti kategorií U16, U18, U21 (2001-2012)

Zařazení do tréninkových skupin je závazné a děti se ve skupinách pravidelně posouvají (dle věku nebo výkonnosti). Judo je sport, který je tzv. úpolový a není možné, aby spolu ve skupině byly děti, které si výkonnostně (věkově) neodpovídají, riskujeme tím zranění dětí. Často se nám stává, že rodičům (dětem) přesun do jiné skupiny nevyhovuje, bohužel je to jedno z našich pravidel, se kterým nemůžeme nic dělat a vy se mu musíte podřídit. Nejčastěji tato situace nastává, pokud judo máte jako vedlejší sport (trenéři ostatních sportů to velmi často doporučují, kvůli všestrannosti juda), ale my nemáme zájem být vedlejším sportem a dítě k nám raději nehlaste.

U tréninku jakéhokoliv sportu je nejdůležitější součástí pravidelnost docházky na tréninky. Trénink jednou týdně je velmi málo a Vaše dítě se nic nenaučí. Při tréninku juda se dítě učí všestranným cvičením, úpolovým cvičením, gymnastice, japonštině a sebeovládání. Tento trénink je náročný a jednou týdně nedostačující.

Kromě tréninků juda se zúčastňujeme skoro každý víkend soutěží. Pro letošní rok se soutěží mohou zúčastnit děti ročníků 2010-2011 nejdříve po ½ roční přípravě a absolvování zkoušek na žluto-bílý pásek, děti ročníků 2012 a mladší nejdříve po roční přípravě a absolvování zkoušek na žluto-bílý pásek. Kromě soutěží pořádáme i víkendové kempy u nás v tělocvičně nebo jedeme k spřátelenému oddílu juda na tréninkový kemp. O prázdninách pak pořádáme 1 týden příměstský tábor a jeden týden v srpnu klasický tábor v Krásném poli.

Informace

Informace rodičům (členům) podáváme mailem nebo v časové tísni SMS zprávou nebo voláním. Informace jsou vždy vyvěšeny i na našich www stránkách https://judousti.cz nebo na FB stránkách https://www.facebook.com/judo.usti.nad.labem .

Pokud s výše uvedenými podmínkami a informacemi souhlasíte, vyplňte zde přihlášku. Prosíme i o vyplnění GDPR (je možno i na tréninku).